2444029042 6948520455 1ο χλμ Παλαμά - Ιτέας, Καρδίτσα arxdim5@gmail.com